Please Support Stars That Died

For my followers of “Stars That Died” Please continue to support Unfortunately I had a family member have a stroke and it has limited my ability to update the sites. If you Value the information please donate 5, 10, 20, 50 and 100 dollars this will allow us to get back on track.!!We ask that if you value this site continue to support and help it grow!!! If you enjoy what” “Stars That Died”” stands for, please continue to donate 5, 10, 20 or more. Kenneth

STGL
Stars That Died

"STD Search Engine"

Stars that died 2010

Friday, March 26, 2010

Sugar Lee Hooper died she was 62

Sugar Lee Hooper, stage name of Marja van der Toorn, died she was 62. Hooper was a Dutch singer , presenter , entertainer and television personality. Zij stond vooral bekend om haar stevige voorkomen, kaal geschoren hoofd en haar felgekleurde jurken. She was known for her strong prevention, shaved head and her brightly colored dresses. Haar bekendste nummers zijn De Wandelclub (Jo met de Banjo) en Oh, wat ben je mooi . Her best known songs are the Wandelclub (with Jo Banjo) and Oh, you're beautiful.
( The Hague , 23 February 1948 - The Hague, 4 April 2010 [1] )

Van der Toorn werd geboren als dochter van een jazzpianist en Hawaï-gitariste.
Van der Toorn was the daughter of a jazz pianist-guitarist and Hawaii.
Als veertienjarige kreeg ze haar eerste drumstel . As a fourteen year old got her first drum kit . Enige tijd later werd ze drumster van het vrouwenorkest The Ladybirds . Some time later she became the wife of drummer band The Lady Birds. Later kwam ze bij de band Vin and the Cardinal Queens . Later she joined the band Vin & the Cardinal Queens. Met haar broer Hans bracht Van der Toorn twee redelijk succesvolle singles uit, waarna ze koos voor het moederschap. With her brother Hans, Van der Toorn two fairly successful singles, after which she chose motherhood.


Later koos ze er toch voor weer te gaan drummen. Later, they nevertheless chose to return to drumming. Twaalf jaar lang deed ze dit voor The Crazy Rockers . For twelve years she did this for The Crazy Rockers . Bij een val van het podium raakte ze zo gewond dat er een revalidatie van zeven jaar volgde. When falling off the stage she became so wounded that a rehabilitation of seven years followed. Er ontstond blijvende schade, wat ertoe leidde dat ze besloot om niet langer meer te drummen maar te gaan zingen. There was lasting damage, which led them decided to no longer be drumming, but to sing.

In 1990 deed ze onder haar eigen naam mee aan het RTL Véronique -programma Showmasters . In 1990, under her own name to the RTL Veronique program Showmasters .

Begin jaren '90 kwam Van der Toorn in aanraking met boekingsagente Dini Maagdenberg , die interesse in haar als zangeres had. Early 90s came into contact with Van der Toorn booking agent Maagdenberg Dini , who had interest in her as a singer. Dit was de geboorte van de artieste Sugar Lee Hooper . Sugar verwees naar Van der Toorns liefde voor zoetigheden, Lee Hooper was de naam van de manager van Billie Holiday . This was the birth of the artist Sugar Lee Hooper. Sugar, referring to Van der Toorn love sweets, Lee Hooper was the name of the manager of Billie Holiday . Hoewel haar platenmaatschappij graag had dat ze een Nederlandstalig repertoire nam, hield Hooper vast aan het Engels. Although her record that she would have preferred a Dutch repertoire took Hooper held fast to the English. Haar inspiraties waren Ella Fitzgerald , Sam & Dave en The Pointer Sisters . Her inspirations were Ella Fitzgerald , Sam & Dave and The Pointer Sisters . Haar opvallende stemgeluid en verschijning zorgden ervoor dat ze op veel feesten en partijen verscheen. Her voice and striking appearance made sure they appeared in many festivals and parties.

In 1993 bracht ze een album en singles uit. In 1993 she released an album and singles. Dit werden uiteindelijk maar kleine hits. This small but were finally hits. Een jaar later was Suger Lee Hooper een vast panellid in het TROS -spelprogramma Dat zeg ik niet . A year later, Suger Lee Hooper establish a panelist at the TROS -game I do not say . Weer een jaar later stapte ze alsnog over naar het Nederlands en bracht ze het lied De Wandelclub uit. A year later she moved on to Dutch, and still she brought the song from The Wandelclub. Onder meer door een opvallend optreden in de André van Duin Show werd dit haar eerste top 10-hit. Including a notable appearance in the Yardbirds show , this was her first top 10 hit. De hierop volgende albums en singles werden echter kleine tot geen successen. The subsequent albums and singles were, however small or no success. Desondanks werd Hooper een gevestigd artiest en daarmee veelgevraagd in het schnabbelcircuit. Hooper was nevertheless an established artist and therefore much in demand in the gig circuit. Zo speelde ze enkele gastrollen in oa Het zonnetje in huis , PaPaul en in Pittige tijden . She played several guest roles in such light up the house , PaPaul and Spicy times . Ook speelde ze recent een rol in de speelfilm I Love Dries , als huisvriendin. Also recently, she played a role in the feature film I Love Dries , as family friend.

Met haar vriendin Andrea van der Kaap sloot Sugar Lee Hooper in 1998 een geregistreerd partnerschap . With her friend Andrea van der Kaap ditch Sugar Lee Hooper in 1998 a registered partnership . In 2001 was ze de eerste Nederlandse artiest die een homohuwelijk sloot door het geregistreerd partnerschap om te laten zetten in een huwelijk. In 2001 she became the first Dutch artist to a same-sex marriages entered into by the partnership to be registered into a marriage.

In januari 2006 onderging Sugar Lee Hooper in Duitsland een facelift . In January 2006 Sugar Lee Hooper underwent in Germany a facelift . In 2007 onderging ze een buikwandcorrectie en een borstoperatie. In 2007 she underwent a tummy tuck and breast surgery.

Op 31 maart 2008 werd bekendgemaakt dat Sugar Lee Hooper een tumor in de heup had, waaraan zij geopereerd moest worden. [2] Later bleek het om een goedaardige tumor te gaan. [3] Op 14 april 2008 deelde het management van Sugar Lee Hooper mee, dat de artieste per direct zou stoppen met optreden, omdat zij het werk fysiek en mentaal niet meer aankon. On March 31, 2008 it was announced that Sugar Lee Hooper a tumor in the hip had, which she needed surgery. [2] later turned out to be a benign tumor to go. [3] On April 14, 2008 informed the management of Sugar Lee Hooper implies that the artist would immediately stop action as they work physically and mentally no longer cope. Het feit, dat de 60-jarige zangeres naar eigen zeggen lichamelijk op was, deed haar besluiten om haar artiestenbestaan aan de wilgen te hangen. [4] The fact that the 60-year-old singer had to physically own words, made her decide her artists are hanging on the willows. [4]

Op 28 maart 2010 viel ze van haar scootmobiel , waarbij ze haar heup brak. On March 28, 2010 she fell from her scooter , which she broke her hip. Tijdens de hierop volgende operatie kreeg ze een hartstilstand en zuurstofgebrek. During subsequent surgery she had a cardiac arrest and oxygen lack. Om die reden werd ze kunstmatig in een coma gehouden. [5] Op 31 maart 's avonds werd bekendgemaakt, dat het weer iets beter ging. For this reason she was in an artificial coma held. [5] On March 31 evening it was announced that the weather was little better. De slaapmiddelen werden afgebouwd, waarna afgewacht moest worden of en hoe ze zou ontwaken. The hypnotics were phased out, then wait to be or how they would awaken. Uiteindelijk is ze op zondagmorgen 4 april 2010 om 10.05 uur overleden op 62-jarige leeftijd. [6] Ultimately it on Sunday April 4, 2010 at 10.05 am deceased at age 62. [6]


To see more of who died in 2010 click here

No comments:

Look Who Just Got Busted In Memphis

Stars that died video of 2010 updated

Stars That Died 2008